Fiyat Farkı Hesaplama Hizmeti Nedir, Neden Alınmalıdır?

Fiyat Farkı hesaplama ve danışmanlık hizmeti

Fiyat Farkı Hesaplama Hizmeti Nedir Fiyat farkı hesaplamaları, Yapım işleri, Hizmet alımları ve Mal alımları için Cumhurbaşkanı kararı ile ayrı ayrı yayımlanmış olan ve alım türlerine göre farklı düzenlemeler içeren Uygulama Esaslarına göre yapılmaktadır. Esaslar kapsamında yer verilen fiyat farkı hesaplamalarını oluşturan temel unsur hesaplama formülleri ile bu formüllerde yer verilen değişkenler oluşturmaktadır.Fiyat farkı hesaplamalarında…

Devamını Oku →

Fiyat Farkı Danışmanlığı Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur, Nerden Alınır?

Fiyat Farkı hesaplama ve danışmanlık hizmeti

Fiyat Farkı Danışmanlığı Nedir Fiyat farkı, Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat ve ihzarat için; götürü bedel/anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdelerine göre mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslara…

Devamını Oku →

Hakedişlerde ÖTV Fiyat Farkı Devam Ediyor

Akaryakıt ÖTV tutarlarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, hakedişlerde ÖTV fiyat farkının devam edip etmediği hususu hem kamu tarafında hemde özel sektör tarafında tereddütlere neden olmuş olup, daha önce konu ile ilgili olarak yazdığımız yazımızda hakedişlerede ÖTV fiyat farkı hesabının tekrar geldiğini ifade etmiştik. Nitekim bu hususta yapılan çok sayıda başvuru sonrasında Kamu İhale Kurumu tarafından…

Devamını Oku →

Yeni Ek Fiyat Farkı Ne Zaman Çıkacak

Yeni Ek Fiyat Farkı Ne Zaman Çıkacak?

Bilindiği üzere; Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde 2021 yılının ikinci döneminde yaşanan aksaklıklar, girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlara neden olmuş ve daha sonra 2022 yılında ortaya çıkan savaş gündemli uluslararası gelişmelere bağlı olarak, enerji fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar devam etmiştir. Beklenmeyen bu artışlar nedeniyle; eklenmiştir. Artırımlı Fiyat Farkı, Ek…

Devamını Oku →

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelleri İade Edilebilecek

26 Kasım 2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazetede 7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış olup, yayımlanan kanun ile 4734 sayılı kamu ihale kanununda yapılan değişiklikler neticesinde İtirazen Şikâyet başvuru bedelleri artık iade edilebilecek. Buna göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan değişikliler özetle aşağıda belirtilmiştir. Kamu ihale uzman…

Devamını Oku →