Vakıf Kültür Varlıkları İhalelerinde Geçici 7’nci Madde Kapsamında Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı

11 Mayıs 2024 Tarihli ve 32543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8446 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar”a artırımlı fiyat farkı hesaplanması ve süre uzatımı verilmesine ilişkin “Geçici Madde 5” eklendi.

Yapılan düzenleme ile Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Dair Usul ve Esaslara göre sözleşmesi imzalanmış, restorasyon-uygulama/yapım işlerinde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre;

– 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı hesaplanacak.
– Yüklenici firmanın yazılı başvurusu üzerine süre uzatımı verilebilecek.

Geçici 5’inci madde kapsamına giren restorasyon-uygulama/yapım işlerinde artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için işin;

  • İhalesinin 01.03.2023 Tarihinden önce Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslara göre yapılmış olması
  • 28.12.2023 Tarihi itibari ile devam ediyor (geçici kabulü onaylanmamış) olması

Gerekir.

Geçici 5’inci madde kapsamına giren işlerde;

  1. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre artırılarak fiyat farkı hesaplanır.
  2. İhale dokümanın fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
  3. 11.05.2024 Tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunan yüklenicilere 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir.

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Usul ve Esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş