Kültür Varlıkları İhalelerinde Geçici 7’nci Madde Kapsamında Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı

30 Nisan 2024 Tarihli ve 32532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8423 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar”a artırımlı fiyat farkı hesaplanması ve süre uzatımı verilmesine ilişkin “Geçici Madde 3” eklendi.

Yapılan düzenleme ile Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği veya bu Usul ve Esaslara göre ihalesi yapılan işlerde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre;

– 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı hesaplanacak.
– Yüklenici firmanın yazılı başvurusu üzerine süre uzatımı verilebilecek.

Geçici 3’üncü madde kapsamına giren yapım işlerinde artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için işin;

  • İhalesinin 01.03.2023 Tarihinden önce Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre yapılmış olması
  • 28.12.2023 Tarihi itibari ile devam ediyor (geçici kabulü onaylanmamış) olması

Gerekir.

Geçici 3. madde kapsamına giren işlerde;

  1. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre artırılarak fiyat farkı hesaplanır.
  2. İhale dokümanın fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
  3. 30.04.2024 Tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunan yüklenicilere 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7’nci maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslara göre altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarsa Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş