Hakediş

Süre Uzatımı Hesaplama2024 Arttırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı kararına göre, iş programının gerisinden gelen işler ile iş programının gerisinde gelmekle birlikte cezalı çalışma ile devam eden işlerde verilebilecek süre uzatımını bu uygulamadan gerçekleştirebilirsiniz.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 7’nci maddesi kapsamında verilecek süre uzatımlarının hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller 15.01.2024 tarih ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı kararının ekinde yer alan esasların 8’inci maddesinde belirtilmiştir.

İdarelerce yüklencilere süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin esasların yürürlüğe girdiği 16.01.2024 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (15.02.2024’e kadar) idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. 01/01/2024 tarihi itibarıyla yüklenici tarafından iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek tutarından daha fazla veya bu tutara eşit imalat yapılmış olması halinde uzatılacak süre idarece belirlenir. İş programının gerisinden gelen işlerde uzatılacak süre, 01.01.2024 tarihi itibari ile gerçekleştirilemeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle belirlenir. Günlük iş tutarı, ilk sözleşme bedelinin işin süresine bölünmesi ile bulunur.

Gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, uzatılacak süre cezalı çalışılan süre ile uygulama esaslarının 8’inci maddenin 3’üncü fıkrasının (b) bendine göre belirlenen sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenir.

Geçici 7 nci Maddenin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İle İlgili Olarak Alınan 14/02/2024 Tarihli ve 2024/DK.D-29 Sayılı Kurul Kararı gereği Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmayan Dönemi süre uatımına dahil edilmelidir.

Bu esaslara göre verilecek süre uzatımı altı ayı geçemez.

* İlk Sözleşme Bedeli (a)
TL
* İşin Süresi (b)
Gün
* 01.01.2024 Tarihi İtibari İle İş Programına Göre Kullanılması Gereken Ödenek (d)
TL
* 01.01.2024 İtibari İle Kullanılan Kümülatif Ödenek (e)
TL
Cezalı Çalışılan Süre (g)
Gün
Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmayan Dönemi (h)
Gün
Bu esaslar kapsamındaki fiyat farkı hesaplamanızı AMP Yazılım tarafından ücretli olarak sunulan Online Artırımlı Fiyat Farkı Hesap Motoru 2024 ile kolayca yapabilirsiniz