Hakediş

Doğrusal Orantı Hesabı


Doğrusal Orantı Hesabı modülü ile; Danışmanlık ihalelerinde kısa liste ve teknik puanlanmada kullanılan doğrusal orantı (Enterpolasyon) hesabı, Enterpolasyonla ara değer hesaplama, Makine tesisat pozları birim fiyatlarının enterpolasyonla bulunması hesapları yapılabilir.
Tam Puan
Alt Puan
Tam Puan İçin İstenen Miktar
Alt Puan İçin İstenen Miktar
İsteklinin Sunduğu Miktar