Hakediş

İhale Araçları


İhale araçları penceresinde ihale sürecinde yaralanabileceğiniz yardımcı hesaplama araçları yer alır.

Bu penceredeki hesaplama araçlarını kullanarak; tarih aralığı, mezuniyet belgesi güncel tutarı, iş deneyim belgesi güncel tutarı, bilanço-ciro yeterlik hesabı, sınır değer hesabı, doğrusal orantı, parasal tutar güncelleme ve pursantajdan maliyet hesaplama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.