Yaklaşık Maliyette Fiyat Dışı Unsur Puanlaması Artık Zorunlu

18 Mayıs 2024 Tarihli ve 32550 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler kapsamında yaklaşık maliyette fiyat dışı unsur puanlaması belirli koşullar altında zorunlu hale getirildi. Öncelikle ifade etmek gerekirse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda temel kural, ekonomik açıdan en avantajlı teklif anılan…

Devamını Oku →

Kamu İhale Kurumuna 62/(ı) Maddesi Kapsamında Yapılacak Uygun Görüş Başvuruları

adi-ortaklar-alt-yuklenici-olabilir-mi

2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi sonrasında Kamu İhale Kurumuna 62/(ı) Maddesi Kapsamında Yapılacak Uygun Görüş Başvuruları 4734 sayılı Kanunda temel ilkeler başta olmak üzere yer verilen düzenlemelere göre idarelerin mal veya hizmet alımı ile yapım işlerinin temel ihale usulü olan açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılması esastır. Ancak temel ihale…

Devamını Oku →

EKAP Yönetmeliği Yayımlandı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya istisna kapsamında yapılacak ihaleler, doğrudan temin alımları ve tüm bunlara ilişkin sözleşme süreçlerindeki işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla kısaca EKAP Yönetmeliği olarak tanımlanan “Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği” ile eki “Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve buna bağlı…

Devamını Oku →

İhale Dokümanında İhale Konusuyla İlgisi Olmayan Kontrollük Aracı ile Bilgisayar, Telefon, vb. Ekipmanlar İstenemeyecek.

is-ortakliklarinda-is-deneyim-belgesi-duzenlenmesine-iliskin-kurul-karari-yayinlandi

İhale dokümanında ihale konusuyla ilgisi olmayan kontrollük aracı ile bilgisayar, telefon, tablet vb. makine ve ekipmanlar artık istenemeyecektir. Bilindiği üzere kamuda Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Mayıs 2024 Tarihli ve 32549 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde “İhale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini…

Devamını Oku →

Kamu İhale Mevzuatında Önemli Değişiklikler

Kamu ihale mevzuatında değişiklikler yapan Yönetmelik ve Tebliğler 18/5/2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan değişikliler kapsamında İlanı veya duyurusu 15/6/2024 tarihi ve sonrasında yapılacak ihaleler bakımından; Yüklenicinin iş ortaklığı olduğu durumlarda, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının değiştirilebilmesine ilişkin şartlara, İş deneyim belgesinin, sözleşme yapan yüklenici adına düzenlenmesi gerektiğine, ancak, yüklenicinin unvan değiştirmesi,…

Devamını Oku →

Vakıf Kültür Varlıkları İhalelerinde Geçici 7’nci Madde Kapsamında Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı

11 Mayıs 2024 Tarihli ve 32543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8446 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar”a artırımlı fiyat farkı hesaplanması ve süre uzatımı verilmesine ilişkin “Geçici Madde 5” eklendi. Yapılan düzenleme ile Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları…

Devamını Oku →

Kültür Varlıkları İhalelerinde Geçici 7’nci Madde Kapsamında Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı

30 Nisan 2024 Tarihli ve 32532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8423 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar”a artırımlı fiyat farkı hesaplanması ve süre uzatımı verilmesine ilişkin “Geçici Madde 3” eklendi. Yapılan düzenleme ile Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği veya…

Devamını Oku →

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Bilançoların İhalelere Katılımda Kullanılması

is-ortakliklarinda-is-deneyim-belgesi-duzenlenmesine-iliskin-kurul-karari-yayinlandi

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Bilançoların İhalelere Katılımda Kullanılması hakkında açıklama; “Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 85) (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması)” 16/12/2023 tarihli ve 32401 sayılı Resmi Gazete’ de 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır. Buna göre 2023 yılı hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi uygulamasının yapılması zorunlu kılınmıştır. Enflasyon düzeltmesi işlemi,…

Devamını Oku →

Sözleşme Uygulamalarında Damga Vergisi

Makalemizde, damga vergisi kavramı, damga vergisinin kapsamında giren kağıtlar ve resmi dairelerin neler olduğu, damga vergisi ödeme şekilleri, sözleşme sürecinde karşılaştığımız damga vergisi uygulamaları, uygulama sürecinde yaşanan sorunlar, mevzuat hükümleri ve örnek kararlarla birlikte ele alınmıştır. Damga Vergisi Kapsam ve Esasları Damga vergisi, kişiler ile resmi daireler arasındaki hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen, bir hususu…

Devamını Oku →

Elektronik İhalelerde İhale Tarihin Ertelenmesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihaleleri kısmen veya tamamen elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirmektedir. 18.05.2022 Tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilanı/duyurusu 03.10.2022 ve sonrası olan açık ihalelerin tamamı ile Pazarlık usulü 21 b,c ve f bentlerine göre gerçekleştirilen ihalelerin Elektronik ihale (e-hale) yapılması…

Devamını Oku →