Mevzuat Ana Sayfa

Bu sayfada yapım hizmet ve mal alım işleri için 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale mevzuatı, ikincil mevzuatı pdf formatında bulabilirsiniz. Yaklaşık Maliyet ve Hakediş fiyat farkı v.b. hesaplarına esas katsayılarda tablolar halinde verilmiştir.

Mevzuat Haberleri

Fiyat Farkı Esasları

Fiyat Farkına Esas Katsayılar ve Endeksler

Nakliye Hesap Esasları

Tebliğler, Yönetmelikler ve Şartnameler

Kanunlar

Birim Fiyat Düzeltme Cetvelleri

Eşik Değerler

Karne Katsayıları

Yapı Yaklaşık Maliyetleri

Proje Kontrollük Fiyat Artış Oranları

İlgili Diğer Mevzuat

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Mevzuatı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4. maddesine dayanılarak hazırlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsar.

Bu yönetmelikte, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Vakıf Kültür Varlıkları ihale mevzuatına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak hazırlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Bu yönetmelikte, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kültür Varlıkları İhale mevzuatına ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın