Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

Bu yönetmelikte, vakıf kültür varlıklarının onarımları ve restorasyonları ile çevre düzenlemesine ilişkin mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği (Yürürlükten Kaldırıldı 10.09.2008 – 30.10.2018)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4. maddesine dayanılarak hazırlanan Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsar.

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Yürürlük Tarihi: 31.10.2018 )

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (k) bendi ile ek 11 ve geçici 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan esaslar vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsar.

Uygulama İşleri

Uygulama İşleri Genel Şartnamesi

Açık İhale İdari Şartname

Belli İstekliler İdari Şartname

Belli İstekliler Ön Yeterlik İlanı

Belli İstekliler Ön Yeterlik Şartnamesi

Pazarlık Usulü İdari Şartname

Uygulama İşleri Sözleşme

Uygulama İşleri Standart Formlar

Hizmet Alım İşleri

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

Açık İhale İdari Şartname

Belli İstekliler İdari Şartname

Belli İstekliler Ön Yeterlik Şartnamesi

Pazarlık Usulü İdari Şartname

Hizmet Alım İşleri Sözleşme

Hizmet Alım İşleri Standart Formlar

Mal Alım İşleri

Belli İstekliler Mal Alımı Tip İdari Şartname

İdari Şartname

Mal Alım İşleri Sözleşme

Mal Alım İşleri Standart Formlar

Bir Cevap Yazın