Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak hazırlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Bu yönetmelikte, korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanır.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Dair Usul ve Esaslar (Yürürlük 16.06.2022)

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği (16.06.2022 Tarihinden Yürürlükten Kaldırıldı)

Uygulama İşleri

Uygulama İşleri Genel Şartnamesi

Açık İhale Tip İdari Şartname

Belli İstekliler Tip İdari Şartname

Pazarlık Tip İdari Şartname

Teklif Birim Fiyat İşleri Tip Sözleşme

Uygulama İşleri Standart Formlar

Hizmet Alım

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

Açık İhale Tip İdari Şartname

Belli İstekliler Tip İdari Şartname

Pazarlık Tip İdari Şartname

Teklif Birim Fiyat Tip Sözleşme

Hizmet Alımı İşleri Standart Formlar

Mal Alım

Açık İhale Tip İdari Şartname

Belli İstekliler Tip İdari Şartname

Pazarlık Tip İdari Şartname

Teklif Birim Fiyat Tip Sözleşme

Mal Alımı İşleri Standart Formlar

Bir Cevap Yazın