Yapım İşlerinde İşyerinin Yükleniciye Teslimi

Hazırlanan bu makalede yapım işlerinde işin yapılacağı yerin idare tarafından yükleniciye teslim edilmesi ile ilgili hususlar açıklanmış, işyeri tesliminin önemi ile dikkat edilmesi gereken hususla açıklanmaya çalışılmıştır. 1. İşyerinin Yükleniciye Teslimi Kavramı Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP AKADEMİ sayfası üzerinden yayımlanan Kamu İhale Terimler Sözlüğünde İşyerinin yükleniciye teslimi; “Yapım işlerinde iş yerinin yükleniciye teslimi, sözleşmenin…

Devamını Oku →

Kesin Kabul Nedir? Kesin Kabul Nasıl Yapılır?

kesin-kabul-nedir-kesin-kabul-nasil-yapilir

Kesin kabul: sözleşme konusu yapım işinin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapıldığını ve kullanıma engel bir durum teşkil etmediğini ifade eder. Yapım işlerinde yüklenici ve alt yükleniciler, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin…

Devamını Oku →

Tebliğler, Yönetmelikler ve Şartnameler (Yapım, Hizmet, Mal Alım ve Danışmanlık İşleri)

Bildirme, duyurma, anlatma anlamına gelen tebliğ, kanunların nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiği hakkında yapılan açıklamalardır. Kamu İhale Genel Tebliği’de, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklı getirerek bu konularda uyulması gerekli esasları belirler. Kamu İhale Genel Tebliğin’de ilgili kanun ve yönetmelik kapsamındaki Yapım İşleri, Hizmet Alım…

Devamını Oku →