Fiyat Farkına Esas Katsayılar

Fiyat farkı hesabında kullanılacak endeks katsayıları Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) tarafından yayınlamaktadır. İhale türüne bağlı olarak (Yapım – Hizmet Alım – Mal Alım) fiyat farkı hesabında farklı endeksler kullanılmaktadır. TUİK tarafından Fiyat farkı hesabından kullanılan TEFE ve ÜFE endeksleri 2014 yılı itibari ile kaldırılmış olup bu tarihten sonraki işlerde fiyat farkı hesabında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) kullanılmaya başlamıştır. Akaryakıt ve Elektrik alım işlerinde fiyat farkına esas tarifeler EPDK (Eneji Piyasasını Denetleme Kurulu) tarafından yayınlanmaktadır.

Mal, Hizmet ve Yapım işlerinin fiyat farkı hesaplarında kullanılan katsayılara şu sayfalardan erişebilirsiniz.


İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranı

Yapım İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler)

Hizmet İşleri Fiyat Farkı Endeksleri (Kasım 2013 sonrası işler)

Yİ – ÜFE Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı

TÜFE Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranları (2003=100)

TÜFE Tüketici Fiyat Genel Endeksi ve Değişim Oranları (1994=100)

EPDK – Akaryakıt Bayi Satış Fiyatları

EPDK – Elektrik Faturalarına Esas Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler (A.G – O.G Dağıtım Bedeli)

Kasım 2013 Öncesi İşler İçin Yapım ve Hizmet İşleri Fiyat Farkı Endeksleri

Üretici Fiyat Endeksi

TEFE Endeksleri

2003 – 2006 Yılları Arası ÜFE Sektör ve Alt Sektörler Tablosu

1994 – 2006 Yılı TEFE Sektör ve Alt Sektörler Tablosu

Özel Tüketim Vergisi ÖTV Oranları


Yapım İşleri Fiyat Farkı Endeksleri

Yapım işleri fiyat farkı hesabında TUİK tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Kısım, Bölüm ve Gruplar olarak yayınlanan alt sektör endeksleri kullanılır. Ayrıca ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen yapım işlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarındaki değişiklikten kaynaklı olarak da ek fiyat farkı hesabı yapılmaktadır.

Hizmet Alım İşleri Fiyat Farkı Endeksleri

Hizmet alımlarının türüne bağlı olarak da kullanılan endeksler değişiklik göstermektedir. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında fiyat farkı endeksi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Asgari ücret kullanılmaktadır. Genel endeks veya ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilmesi durumunda TUİK tarafından yayınlanan Yİ-ÜFE ve Kısım, Bölüm ve Gruplar olarak yayınlanan alt sektör endeksleri kullanılır. Elektronik Haberleşme Hizmet alımlarında TUİK tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Madde Sepeti ve Ortalama Madde Fiyatları tablosunda yayınlanan endeksler kullanılır.

Teşhis ve Tedaviye Yönelik Hizmet Alımlarında Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlar kullanılır.

Ayrıca ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen hizmet alım işlerinde ÖTV tutarındaki değişiklikten kaynaklı olarak da ek fiyat farkı hesabı yapılmaktadır.

Mal Alım İşlerinde Fiyat Farkı Endeksleri

Mal alımlarında Akaryakıt, Elektrik ve Doğalgaz için fiyat farkı verilmektedir. Akaryakıt fiyat farkında kullanılan tutarlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından günlük olarak yayınlanır. Elektrik ve Doğalgaz fiyat farkı hesabında kullanılacak endeksler TUİK tarafından aylık olarak yayınlanmaktadır.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın