İhale kararlarına ilişkin Damga Vergisi uygulaması değişti

30.09.2016
Resmi gazetede yayınlanan damga vergisi kanunu genel tebliği ile ihale kararlarına ilişkin damga vergisi uygulamasında düzenleme yapılmıştır.

Yayınlanan tebliğe göre; sözleşmesi imzalandıktan sonra iptal edilen ihaleler de ihale kararına ilişkin damga vergisi iade edilirken sözleşmeye ait damga vergisi iade edilmeyecektir.

İlgili tebliğe şu bağlantıdan ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160929-7.htm

Bir Cevap Yazın