Genel Teknik Şartnamede Asansör Yürüyen Merdiven ve Deprem Güvenliği Değişiklikleri Yapıldı

asansor-teknik-sartname

29 Kasım 2018 Tarihli ve 30610 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapı İşleri İnşaat Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile genel teknik şartnamenin ekine; 5. Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bant Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 18. Deprem Güvenliği Sistemleri Genel Teknik Şartnamesi Eklenmiştir. Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bant…

Devamını Oku →

Aritmetik Hatalara İlişkin Genel Tebliğde Düzenleme Yapıldı

Tekliflerdeki Artimetik yuvvarlama hatalarına düzenleme getirildi

20 Kasım 2018 Tarihli ve 30601 Sayılı Resmi Gazetede kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır. Yapılan bu değişiklikle elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşacak hesaplama farklılıkları; Toplam teklif fiyatının binde birine eşit…

Devamını Oku →

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonlarına İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı

vakif-kultur-varliklari-ihale-yonetmeligi-yururlukten-kaldirildi

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (k) bendi ile ek 11 ve geçici 20 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan esaslar, vakıf kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon, çevre düzenleme ve statik güçlendirme projeleri ve bunların uygulamaları ile konservasyon, kazı çalışmaları, değerlendirme, muhafaza ve bunlara yönelik mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihaleleri kapsar. Yayınlanan bu…

Devamını Oku →

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 2018/2 Yayınlandı

fiyat-artis-oranlari

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 2018 Yılı 2.Dönem Değerleri Yayınlandı 01.07.2018 Tarihinden itibaren proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde…

Devamını Oku →

E-İhale ve E-Teklif Geliyor, İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişti

e-ihale-e-teklif

İhale mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, e-ihalenin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

Devamını Oku →

Danışmanlık İşleri Muayene Kabul ve Uygulama Yönetmelikleri – Şartnameler

Danışmanlık işleri ile ilgili Şartnamelere ve Muayene kabul, Uygulama yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. Danışmanlık İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği   Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (30.09.2020) Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Standart Formları Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Ön Yeterlik Şartnamesi Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri İdari Şartname Danışmanlık İşlerine Ait Tip Sözleşme

Devamını Oku →

Mal Alım İşleri Muayene Kabul ve Uygulama Yönetmelikleri – Şartnameler

Mal Alım İşleri ile ilgili Şartnamelere ve Muayene Kabul, Uygulama yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. Mal Alım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği   Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (26.01.2021) Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alım İhaleleri Standart Formları Açık İhale Usulü İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İhale Edilen…

Devamını Oku →

Hizmet İşleri Muayene Kabul ve Uygulama Yönetmelikleri – Şartnameler

Hizmet İşleri ile ilgili Şartnamelere ve Muayene Kabul, Uygulama yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz. Hizmet Alım İhaleleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Hizmet İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri (26.01.2021) Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Hizmet Alım İhaleleri Standart Formlar Açık İhale Usulü İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname Belli İstekliler…

Devamını Oku →

Tebliğler, Yönetmelikler ve Şartnameler (Yapım, Hizmet, Mal Alım ve Danışmanlık İşleri)

Bildirme, duyurma, anlatma anlamına gelen tebliğ, kanunların nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiği hakkında yapılan açıklamalardır. Kamu İhale Genel Tebliği’de, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklı getirerek bu konularda uyulması gerekli esasları belirler. Kamu İhale Genel Tebliğin’de ilgili kanun ve yönetmelik kapsamındaki Yapım İşleri, Hizmet Alım…

Devamını Oku →