Enflasyon Düzeltmesine Tabi Bilançoların İhalelere Katılımda Kullanılması

is-ortakliklarinda-is-deneyim-belgesi-duzenlenmesine-iliskin-kurul-karari-yayinlandi

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Bilançoların İhalelere Katılımda Kullanılması hakkında açıklama;

“Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 85) (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması)” 16/12/2023 tarihli ve 32401 sayılı Resmi Gazete’ de 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır.

Buna göre 2023 yılı hesap dönemi sonunda enflasyon düzeltmesi uygulamasının yapılması zorunlu kılınmıştır.

Enflasyon düzeltmesi işlemi, parasal olmayan kalemlerin düzeltme işleminde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması suretiyle mali tabloların raporlandığı tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanmasıdır.

Düzeltme katsayısı ise mali tabloların ait olduğu aya ilişkin fiyat endeksinin, düzeltmeye esas alınan tarihi içeren aya ait fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen katsayıyı ifade etmektedir.

Düzeltme Katsayısı =Yılı Aralık veya (ilk düzeltmede) Kasım ayı Yİ-ÜFE / Düzeltmeye esas alınan tarihteki Yİ-ÜFE

Örnek: 2022 yılı Kasım ayında kayıtlara giren bir taşıyın düzeltme katsayısı; 2023 Kasım Yİ-ÜFE / 2022 Kasım Yİ-ÜFE = 2.882,04 / 2.026,08 = 1,42

Düzeltilmiş değer = Düzeltme katsayısı x düzeltmeye esas kayıtlardaki değer Muhasebe kaydına yansıyacak değer = Düzeltilmiş değer – düzeltmeye esas kayıtlardaki değer

Örnek: 200.000 TL ile kayıtlı bir taşıt olduğunu ve düzeltme katsayısının 1,42 olduğunu varsayalım. Düzeltme işlemi sonrası taşıtın yeni değeri 284.000 TL (200.000 TL x 1,42) olacak ve muhasebe kayıtlarına 84.000 TL (284.000-200.000 TL) enflasyon fark yansıyacaktır.

Kamu ihaleleri açısından konunun önemi ise ihalelere katılacak firmaların bilanço rasyolarının değerlendirilmesinde düzeltilmiş değerin (örneğe göre 284.000 TL) yoksa enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmamış olan değerin mi (örneğe göre 200.000 TL) dikkate alınacağının belirsizliği bulunmaktaydı.

Ancak, Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru ile konu hakkında 25/4/2024 tarihli ve 2024/DK.D-77 sayılı düzenleyici kurul kararının alınmış olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu duyuru da aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

29/1/2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici Madde 33 ile 30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflerin mali tablolarında enflasyon düzeltmesi yapılması uygulaması başlamıştır.

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ve ekonomik ve malî yeterliklere ilişkin belgeler kapsamında bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde aday/isteklilerce hangi bilgi/belgelerin sunulacağı hususunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Kamu İhale Kurulu tarafından 25/4/2024 tarihli ve 2024/DK.D-77 sayılı karar alınmış olup anılan karara göre;

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve ilgili ihale uygulama yönetmelikleri çerçevesinde ekonomik ve malî yeterliklerin belirlenmesine ilişkin olarak bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde;

1- Bilançosu enflasyon düzeltmesine tabi aday veya istekliler tarafından sadece enflasyon düzeltmesi yapılan bilançoların sunulması,

2- İdareler tarafından bilanço oranlarının hesaplanmasında enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço veya eşdeğer belgelerdeki tutarların esas alınması, gerekmektedir.

Hemen Paylaş