Aritmetik Hatalara İlişkin Genel Tebliğde Düzenleme Yapıldı

Tekliflerdeki Artimetik yuvvarlama hatalarına düzenleme getirildi

20 Kasım 2018 Tarihli ve 30601 Sayılı Resmi Gazetede kamu ihale genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır.

Yapılan bu değişiklikle elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşacak hesaplama farklılıkları;

  1. Toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması
  2. İhalenin sonuçlandırılmasına esas teklifin sıralamasını değiştirmemesi

Kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek.

Bu fark isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilebilecek.

Bu düzenleme ilk olarak 25.01.2017 tarihinde genel tebliğe eklenmiş ve 31.03.2018 tarihinde de genel tebliğden çıkarılmıştı. Yapılan bu düzenleme ile genel tebliğe tekrar eklenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel Kamu İhale Genel Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Size önerimiz tekliflerinizi AMP Hakediş programları ile hazırlamanızdır. AMP ile hesaplanan tekliflerde yuvarlama hataları ve aritmetik hatalar yapmazsınız ve ihalelerden elenmezsiniz.

Bir Cevap Yazın