E-İhale ve E-Teklif Geliyor, İhale Uygulama Yönetmelikleri Değişti

e-ihale-e-teklif

İhale mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Yapım, Hizmet, Mal Alım, Danışmanlık, Çerçeve Anlaşmalar ve Elektronik İhale yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması, e-ihalenin devreye alınması, İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

19.06.2018 Tarihli ve 30453 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişiklikleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik önemli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda aşağıdaki uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmıştır;

 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Yapılan bu yönetmelik değişiklikleri ile ;

 • Tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması,
 • e-ihalenin devreye alınması,
 • İhalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi,
 • Yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmiştir.

Elektronik eksiltme uygulaması ile firmaların ilk tekliflerinden daha düşük teklifler sunmalarına imkan tanınmıştır. Bu yöntem açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde kullanılacaktır. Geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması 01.11.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Açık ihale usulü ile yapılan yapım, hizmet alım ve mal alım ihaleleri ile 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesine imkan tanıyan elektronik ihale uygulaması 02.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik değişikliklerine ve güncel uygulama yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 1. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri
 2. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 3. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri
 4. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 5. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri
 6. Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 7. Danışmanlık Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri
 8. Danışmanlık Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği
 9. Çerçeve Anlaşmaları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri
 10. Çerçeve Anlaşmaları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 11. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ekleri
 12. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Bir Cevap Yazın