Hizmet İşleri Muayene Kabul ve Uygulama Yönetmelikleri – Şartnameler

Hizmet İşleri ile ilgili Şartnamelere ve Muayene Kabul, Uygulama yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Hizmet Alım İhaleleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Hizmet İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri (26.01.2021)

Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet Alım İhaleleri Standart Formlar

Açık İhale Usulü İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

Pazarlık Usulü 21 (b), (c), (f) Bentlerine Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

Pazarlık Usulü 21 (a), (d), (e) Bentlerine Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname

Hizmet İşlerine Ait Tip Sözleşme

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi

Bir Cevap Yazın