Tebliğler, Yönetmelikler ve Şartnameler (Yapım, Hizmet, Mal Alım ve Danışmanlık İşleri)

Bildirme, duyurma, anlatma anlamına gelen tebliğ, kanunların nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiği hakkında yapılan açıklamalardır. Kamu İhale Genel Tebliği’de, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının uygulanmasında karşılaşılan tereddütlere açıklı getirerek bu konularda uyulması gerekli esasları belirler.

Kamu İhale Genel Tebliğin’de ilgili kanun ve yönetmelik kapsamındaki Yapım İşleri, Hizmet Alım İşleri, Mal Alım, Danışmanlık Hizmet Alım, Çerçeve Anlaşma ihale süreçlerine ilişkin detaylar yer alır.

Kamu İhale Genel Tebliği (25.01.2023)

Kamu İhale Kurumu (KİK) Genel Tebliği (Ekler-25.01.2023)

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan yönetmelik ve şartnameler, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununun uygulama sürecindeki kurallarını belirtirler. Yönetmelik ve şartnameler işin niteliğine bağlı olarak “Yapım, Hizmet Alım, Mal Alım ve Danışmanlık Hizmet Alımları” olmak üzere dört alt kategoridedir. Ayrıca şartnamelerde işin özel ve teknik koşulları da belirtilir.

Yüklenici firma tarafından tamamlanan işin sözleşme şartlarına göre yerine getirilip getirilmediğinin tespiti işlemi muayene ve kabul süreci olarak tanımlanır. İşin tamamlanmasından sonra idarece teslim alınmasına ilişkin süreçler Muayene ve Kabul Yönetmelikleri ile belirtilmiştir. Muayene ve Kabul Yönetmelikleri işin niteliğine bağlı olarak “Yapım, Hizmet Alım, Mal Alım ve Danışmanlık Hizmet Alımları” olmak üzere dört alt kategoridedir.

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, Uygulama Yönetmeliği ile Genel Teknik Şartname

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Uygulama Yönetmeliği

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Uygulama Yönetmeliği

Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Uygulama Yönetmeliği

 

 

 

Bir Cevap Yazın