Yapım İşleri Muayene Kabul ve Uygulama Yönetmelikleri – Şartnameler

Yapım İşleri ile ilgili Şartnamelere ve Muayene Kabul, Uygulama yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Yapı İşleri, İnşaat Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ve Ekleri (08.08.2019)

Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği

Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliği (Ekler)

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Ekleri (26.01.2021)

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Yapım Standart Formlar

Açık İhale Usulü İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

Pazarlık Usulü 21 (b), (c) Bentlerine Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

Pazarlık Usulü 21 (a), (d), (e) Bentlerine Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme

Yapım İşleri Genel Şartnamesi