Kesin Teminat Mektuplarının Elektronik Olarak Sunulması Zorunlu Oluyor

Kamu İhale Kurumu tarafından 15.03.2024 tarihinde yapılan duyuru ile Kesin Teminat Mektuplarının Elektronik Olarak Sunulması Zorunlu Oluyor.

Kamu İhale Kurumunun duyurusunda;

“Bilindiği üzere Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin  “Kesin teminat mektupları” başlıklı Ek 1 inci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve bu mektupların elektronik ortamda sunulması zorunluluğunu getirmeye Kurum yetkili kılınmıştır. 

Bu kapsamda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında yapılan ihalelerde sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından kesin teminat olarak sunulacak teminat mektubu ve kefalet senedinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi ve iletilebilmesine yönelik geliştirme 22/01/2024 tarihinde devreye alınmıştır.  (İlgili duyuru için tıklayınız.)

Gelinen aşamada, Kamu İhale Kurulunun 13/3/2024 tarihli ve 2024/DK.D-56 sayılı kararı ile; 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ve ilan veya duyuru tarihi 8 Nisan 2024 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekli tarafından kesin teminat mektubu kapsamındayalnızca elektronik teminat mektubu veya elektronik kefalet senedinin sunulabileceğinekarar verilmiştir.

Sözleşme sürecine ilişkin ek kesin teminat, avans teminatı, kesin hesap ve geçici kabul noksanları teminatı gibi diğer teminat türlerine ilişkin mektup ve kefalet senetlerinin elektronik ortamda sunulabilmesine ilişkin uygulama ise daha sonra devreye alınacak olup bunların fiziki ortamda sunulması devam edecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Buna göre;

İhale ilanı veya duyurusu 8 Nisan 2024 ve sonrasında olan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında ihalesi yapılan ihalelerde sözleşme için kesin teminatların mektup olarak verilmesi durumunda bunların elektronik kesin teminat mektubu olarak verilmesi zorunlu olacaktır. Kamu İhale Kurumunun duyurusunda herhangi bir ayrım yapılmadığından dolayı bu zorunluluk yapım işleri ile mal ve hizmet alımı ihalelerinin tamamı için geçerli olacaktır. Ancak, 4734 sayılı Kanununun kapsamı dışında kalan istisna ihalelerinde kesin teminat mektuplarının elektronik olması zorunlu olmayacaktır.

Ayrıca, elektronik kesin teminat mektubu olarak bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetleri sunulabilecektir.

İhale ilanı veya duyurusu 8 Nisan 2024 ve öncesinde olan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında ihalesi yapılan ihalelerde ise, 22.01.2024 tarihinde devreye alınan EKAP geliştirmesi çerçevesinde herhangi bir zorunluluk olmadan kesin veya ek kesin teminat mektupları elektronik kesin teminat mektupları olarak sunulabilecektir.

Elektronik Kesin Teminat Mektupları Nasıl Sunulacak?

Kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulabilmesi ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumu tarafından 22 Ocak 2024 tarihinde açıklama duyurusu yapılmıştır.

Buna göre kesin teminat mektupları da geçici teminat mektuplarında olduğu gibi İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilecektir.

Bu kapsamda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında düzenlenecek olan elektronik kesin teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik geliştirme 22.01.2024 tarihinde devreye alınmıştır.

Takasbank üzerinden elektronik kesin teminat mektubu sunulabilmesi için idare ve yükleniciler tarafından aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Öncelikle ilgili idare tarafından EKAP’ ta yer alan “Kesin teminat mektupları” menüsünden elektronik kesin teminat mektupları sunabilecek isteklilerin belirlenmesi gerekmektedir.  Bunun için EKAP sisteminden Teminat İşlemleri menüsünde yer alan “Teminat İşlemleri” başlığı altında aşağıda verilen idare kılavuzunda yer verilen işlem süreçleri takip edilir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise,

  • EKAP’ta kullanıcı sayfasından ilgili ihaleye ilişkin İKN seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.
  • Kesin teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik kesin teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.
  • Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloda Referans Numarasına yer verilmelidir.

Sürece ilişkin olarak idarelerin ve isteklilerin faydalanabileceği yardım kılavuzlarına aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilecektir.

İdare Kılavuzu için tıklayınız.

İstekli kılavuzu için tıklayınız.

Yapım İşlerinde Teminat ve Teminat İadeleri ile makalemizi de inceleyebilirsiniz.

Hemen Paylaş