Fiyat Farkı Hesaplama Hizmeti Nedir, Neden Alınmalıdır?

Fiyat Farkı hesaplama ve danışmanlık hizmeti

Fiyat Farkı Hesaplama Hizmeti Nedir

Fiyat farkı hesaplamaları, Yapım işleri, Hizmet alımları ve Mal alımları için Cumhurbaşkanı kararı ile ayrı ayrı yayımlanmış olan ve alım türlerine göre farklı düzenlemeler içeren Uygulama Esaslarına göre yapılmaktadır.

Esaslar kapsamında yer verilen fiyat farkı hesaplamalarını oluşturan temel unsur hesaplama formülleri ile bu formüllerde yer verilen değişkenler oluşturmaktadır.
Fiyat farkı hesaplamalarında kullanılmak üzere belirlenmiş formüller ise aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

Yapım işleri ihalelerinde;

F = Ax B x ( Pn – 1 ) formülü,

Pn = [a x In/Io + b1 x Çn/Ço + b2 x Dn/Do + b3 x AYn/AYo + b4 x Yn/Yo + b5 x Kn/Ko + b6 x Gn/Go + c x Mn/Mo ]

Hizmet alımı ihalelerinde;

a) Sağlık Uygulama Tebliğinde fiyatları belli olan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında;

F = An x B x [(Sn/So)-1]

b) Elektronik haberleşme hizmeti alımlarında;

F = An x B x [(En/Eo)-1]

c) Diğer hizmet alımlarında;

F = An x B x ( Pn-1)

Pn= [a1+a2x İn/İo + b1x AYn/AYo + b2x Yn/Yo+ b3x Gn/Go + c x Mn/Mo]

formülleri,

Mal alımı ihalelerinde;

F = (M x B) x [(A2/A1)-1] formülü, kullanılmaktadır.

Sözleşme kapsamında fiyat farkı hesaplamalarının yapılabilmesi için idarelerin, ihale dokümanlarında (idari şartname ve sözleşme) ilgili Esaslara uygun fiyat farkı hesabının yapılacağına yönelik düzenleme yapmış olmaları gerekmektedir. Uygulama Esaslarında bu düzenlemelerin yapılması ile ilgili olarak özellikle yapım işleri ile hizmet alımı ihalelerinde işin süresine bağlı olarak zorunluluk arz eden veya idarenin takdirine bırakılan durumlar söz konusu olabilmektedir.

İhale dokümanında fiyat farkı hesabının yapılacağı öngörülen işlerin dışında, fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işlerde de, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süreye bağlı olarak fiyat farkı hesaplamaları yapılabilmektedir.

Bu bağlamda konuyu özetlemek gerekirse; fiyat farkı hesaplamaları Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanmış esaslar çerçevesinde alım türüne uygun formüller ve bu formülde yer verilen değişkenler dikkate alınarak yapılabilmektedir. Fiyat farkı hesaplamalarının yapılabilmesi için öncelikle ihale dokümanında (idari şartname ve sözleşme) ilgili esaslara göre hesaplama yapılacağının düzenlemiş olması gerekir. Bunun yanında ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işlerde de süre uzatımı verilmesi durumunda, uzatılan süreye bağlı fiyat farkı hesapları yapılabilmektedir.
Özellikle fiyat fakrı formülünde yer verilen değişkenler hesaplama sonucu ortaya çıkacak tutarı doğrudan etkilediğinden değişkenlerin doğru belirlenmesi gerekir. Hesaplamalarda ihale dokümanı ile esaslara aykırı yapılabilecek herhangi bir işlemde tarafların (idare ve yüklenici) birinin zararı kaçınılmaz olmaktadır.

Yapım işleri, hizmet alımı ve mal alımı ihaleleri ile doğrudan temin ve istisna kapsamındaki benzer nitelikteki işlere ilişkin ihale dokümanındaki ve esaslardaki düzenlemelere uygun şekilde hesaplamaların yapılması fiyat farkı hesaplama hizmeti kapsamında değerlendirilir.

Fiyat Farkı Hesaplama Hizmeti Neden Alınmalıdır

Fiyat farkı hesaplamalarında ki en önemli husus hesaplamaların ihale dokümanı ve Esaslara uygun olarak yapılmasıdır. İhale dokümanı ve esaslara uygun yapılmayan hesaplamalar sonucunda idarelerin veya yüklenicilerin maddi kayıpları oluşmaktadır. Bu durum beraberinde taraflara sorumluluklar yüklemektedir.

Örneğin, T.C. Sayıştay Başkanlığının 20.10.2022 tarih ve 878 numaralı daire kararında aşağıda belirtildiği üzere fiyat farkı hesabının hatalı yapılması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur. Söz konusu kamu zararı tutarının tahsili yapılmıştır.

“Sorgu konusu olay ve mevzuat birlikte değerlendirildiğinde idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilerek iş bitim tarihinin uzatılması nedeniyle fiyat farkı hesaplamasında sözleşme ve Kararname hükümlerine göre temel endeks olarak iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks alınması gerekirken ihalenin yapıldığı aydan önceki aya ait endeksin, güncel endeks olarak ise revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksin alınması gerekirken revize iş programına göre işin gerçekleştirildiği aydan önceki aylara ait endekslerin alınması sonucu … TL kamu zararına neden olunmuştur.

Fiyat farkı hesaplamaları nedeniyle tarafların maddi kayıpların önlenmesi ile sorumluluklarının bertaraf edilmesi amacıyla fiyat farkı hesaplama hizmetinin alınması önemli bir ihtiyaç olmaktadır.

AMP Yazılım olarak 30 yılı aşkın bir süredir tüm ihale ve sözleşme süreçleri için sağladığımız teknik ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanında tecrübemiz ve geliştirdiğimiz profesyonel mühendislik programlarıyla fiyat farkı hesaplama hizmeti de veriyoruz.

Bu Hizmet kapsamında fiyat farkı hesaplamaları ile ilgili her türlü sorununuza çözüm üretiyor, hesapları en doğru şekilde profesyonel mühendislik programlarımız ile yapıyoruz.

Hesap ve sonuç raporları sektörde kabul görmüş, Türkiye’nin önde gelen uzmanları tarafından titizlikle hazırlanmaktadır.

Bizi Fiyat Farkı ve Diğer Danışmanlık hizmetlerimiz ile ilgili hemen arayabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

AMP Danışman Hattı :

Gsm : 0532 475 22 41

danisman@ampyazilim.com.tr

“Fiyat Farkı Danışmanlığı Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur, Nerden Alınır?” başlıklı daha önceki yazımızda da fiyat farkı danışmanlığı, neden ihtiyaç duyulduğu ve nerden alınabileceği irdelenmiştir.

Hemen Paylaş