Fiyat Farkı Danışmanlığı Nedir, Neden İhtiyaç Duyulur, Nerden Alınır?

Fiyat Farkı hesaplama ve danışmanlık hizmeti

Fiyat Farkı Danışmanlığı Nedir

Fiyat farkı, Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat ve ihzarat için; götürü bedel/anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarları, uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdelerine göre mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeldir.

4735 sayılı kanunda yer verilen düzenleme gereği sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı kararı ile alım türlerine göre belirlenmiş ve yayımlanmış

  • Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar,
  • Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar,
  • Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasları bulunmaktadır.

Fiyat Farkı Danışmanlığı, Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinde uygulanmak üzere yayımlanmış ve sözleşme türlerine göre hesaplanmanın öngörüldüğü güncel esaslar çerçevesinde;

  • İhale dokümanının (idari şartname ve sözleşme düzenlemeleri) hazırlanması,
  • İhale dokümanında yer verilen fiyat farkı düzenlemelerinin ilgili esaslara uygunluğu,
  • Fiyat farkı hesaplarının yapılması,
  • Yapılmış fiyat farkı hesaplarının kontrol edilmesi,
  • Fiyat farkı hesaplamaları ile ilgili idare ve yüklenici uyuşmazlıklarında çözüm üretilmesi ve esaslara uygun olarak fiyat farkı hesaplama ve hesaplama detayının raporlanması,
  • Teklif hazırlık sürecinde fiyat farkının teklife etkisinin raporlanması,

gibi konularda hem kamu tarafı idarelere hem de özel sektör tarafı yüklenici firmalara rehberlik eder.

Fiyat Farkı Danışmanlığına Neden İhtiyaç Duyulur

Kamu alımları, konusu itibari ile kamu kaynağının harcanması sonucunda vatandaşa hizmet ve beraberinde ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir. 

Kamuda alım sürecini belirleyen kamu ihale mevzuatı ise yapısı itibari ile iki genel kanundan ve çok sayıda ikincil mevzuatlardan oluşmaktadır. Bu mevzuatlarda kendi içerisinde ihale süreci ve sözleşme süreci olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 

Yapısı itibari ile de çok sık değişen ve geniş bir alana yayılan kamu ihale ve sözleşme mevzuatını destek almadan yürütmek hem idareler hem de özel sektör firmaları için zor ve çok riskli olabilmektedir.

Yukarıda da ifade edildiği üzere fiyat farkı hesaplamaları Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri ihaleleri ile bu ihaleler sonrasında imzalanan sözleşmelerde uygulanmak üzere üç ayrı mevzuat(uygulama esasları) ile belirlenmiştir.

Uygulama Esasları ise yapıları itibari ile bünyesinde; kapsam, kavramlar, hesaplama formülleri, uygulama yöntemleri, iş programı ve yeni birim fiyat belirlenmesi gibi çok sayıda konuyu barındırmaktadır.

Bu şekliyle fiyat farkı uygulama esasları (kararnameleri) sözleşme, sözleşme eki genel şartnameler, kamu ihale genel tebliği ve 4734 ile 4735 sayılı kanunlardaki düzenlemeler ile dolaylı ve doğrudan ilişkili olmaktadır.

Bu durumda beraberinde esaslara uygun olarak fiyat farklarının hesaplanabilmesi için kamu ihale mevzuatının geneli konusunda bilgi ve tecrübe gerektirmektedir.

Esaslara uygun olarak yapılmayan hesaplamalar sonucunda fiyat farkı tutarları eksik veya fazla olabilmektedir. Bu durum hem idareler için hem de yükleniciler için sorumluluk oluşturmakta, maddi kayıplara veya kamu zararlarına ve ciddi sorumluluklara neden olabilmektedir.

Bu nedenle gerek idareler gerekse yükleniciler açısından risklerin ve maddi kayıpların önlenmesi için fiyat farkı danışmanlığına ihtiyaç duyulur.

Fiyat Farkı Danışmanlığı Nerden Alınır

Fiyat farkı ile ilgili ihale dokümanının hazırlanması ve hesaplamalarının ilgili esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak için fiyat farkı danışmanlığının nereden alındığı çok önemlidir. Doğru tercih olası risklere karşı her zaman korur ve sonucunda kazandırır.

AMP Yazılım olarak 30 yılı aşkındır tüm ihale ve sözleşme süreçlerinde teknik ve hukuki destek sağlıyor, geliştirdiğimiz profesyonel mühendislik programları ile yaklaşık maliyet ve hakedişlerin dolayısıyla fiyat farkı hesaplarının ilgili esaslara uygun olması için her şeyi en ince ayrıntısına kadar detaylandırarak hesaplıyoruz.

Edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile fiyat farkı ile ilgili her türlü sorununuza çözüm üretiyor, hesapları en doğru şekilde profesyonel mühendislik programlarımız ile yapıyoruz. Hesap ve sonuç raporları sektörde kabul görmüş, Türkiye’nin önde gelen uzmanları tarafından titizlikle hazırlanmaktadır.

Bizi Fiyat Farkı ve Diğer Danışmanlık hizmetlerimiz ile ilgili hemen arayabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

AMP Danışman Hattı :

Gsm : 0532 475 22 41

danisman@ampyazilim.com.tr

Hemen Paylaş