Kesin Teminat Mektuplarının Takasbank Üzerinden Sunulabilmesi ile ilgili düzenleme yayınlandı

Kesin teminat mektubu, Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan duyuru ile Elektronik kesin teminat mektubu olarak Takasbank üzerinden iletilebilmesine yönelik geliştirmenin 22.01.2024 tarihinden itibaren devreye alınacağı belirtilmiştir. Bilindiği üzere, 26.01.2021 tarih ve 31376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğine “Kesin teminat mektupları” başlıklı EK MADDE 1 eklenmiştir. Eklenen Ek 1’inci madde de;…

Devamını Oku →

Yapım İşlerinde Teminat ve Teminat İadeleri

Hazırlanan bu makalemizde yapım işleri ihalelerinde alınan veya alınması gereken teminatlar ile bunların iade şartlarının neler olduğu hususları ele alınmıştır. 1. Teminat nedir ve hangi amaçla alınır? Teminat, ihale ve sözleşme sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde alınan güvence bedellerdir. Teminatların alınmasının temel amacı…

Devamını Oku →

Nakit Olarak Sunulan Teminatların EKAP Üzerinde Sorgulanabilmesi

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Teminat olarak kabul edilecek değerler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34.üncü maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; a) Tedavüldeki Türk Parası.b) Teminat mektupları.c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale…

Devamını Oku →