2023 Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Yayımlandı

2023-proje-ve-kontrolluk-islerinde-uygulanacak-fiyat-artis-oranlari-yayimlandi

01.01.2023 Tarihinden itibaren geçerli, proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 11.02.2023 tarihli ve 32101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 01/01/2023 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır.

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz.

Yıllara ait proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın