Yapım İşleri Genel Şartnamesi

yapim-isleri-genel-sartnamesi-yeni-degisiklikler

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile ilgili ücretsiz  seminer talebinde bulunabilirsiniz!!

Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve diğer seminerlerimizi buradan takip edebilirsiniz!!

Yapım işleri genel şartnamesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa kapsamında ihalesi gerçekleştirilen ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları yer alır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuatta yürürlüğe girdiği 01.01.2003 tarihinden günümüze kadar birçok değişiklik gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerde Yapım İşleri Genel Şartnamesinde çok fazla değişiklik yapılmazken 08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde önemli yapısal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler ilanı ve yazılı duyurusu 19 Ağustos 2019 ve sonrasında olan işlerde uygulanacaktır.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yapılan ve Resmi Gazetede yayınlanan mevzuat değişikliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

08.08.2019 Tarihli mevzuat düzenlemesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yapılan önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

 • İhale üzerinde kalan isteklinin, teknik personelin idarece öngörülen nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren idareye sunma süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.
 • Teklif birim fiyatlı işlerde yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemleri için revize birim fiyat hesabı yapılması getirildi.
 • Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin birim fiyatının tespitine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Yeni birim fiyatın iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerde kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde kabul edilecek sabit kar ve genel gider oranı tanımlanabilmesi imkanı getirildi.
 • Yer tesliminde Yüklenici firmanın hazır bulunmaması durumunda yapı denetim görevlileri tarafından tutanak tutularak işin süresinin başlatılacağı belirlendi.
 • Yer teslimi için hazır bulunmayarak işyerini geç teslim alan yüklenicinin bu nedenle süre uzatımı talep edemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı
 • Gecikme cezasının ilk sözleşme bedeli üzerinden yapılacağına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Mücbir sebepler veya idareden kaynaklı nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilerek uzatılması halinde yürürlükte bulunan fiyat farkı esasları dikkate alınarak fiyat farkı verileceğine ilişkin genel şartnamede düzenleme yapıldı.
 • İş Programı yapılırken günlük yapılması gereken iş tutarının belirlenmesinde imalatların niteliği, teknik özellikleri ve yapım sürelerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Bizzat yüklenici tarafından yapılması öngörülen ve alt yüklenicilere yaptırılamayacak iş kısımlarının tanımlanabilme imkanı getirildi
 • Alt yüklenicilere yaptırılacak işlere tutarsal sınırlama getirildi.
 • Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarının hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin %15’ini geçemeyeceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
 • İş programının sunulmaması veya uygun bulunmaması durumunda gecikilen hergün için ceza kesilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • İşyerinde bulundurulması istenen teknik personellere ilişkin bilgi ve belgelerin süresinde idareye sunulmaması durumunda teknik personel bulundurmama cezası kesileceğine ilikin düzenleme yapıldı.
 • İşin ihalesine teklif veren isteklilerin bu işte alt yüklenici olamayacaklarına ilişkin düzenleme yapıldı.
 • Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı olan işlerde, iş artışının yasal sınırlar içinde olup olmadığını tespiti için iş artış tutarının endekslerle ihale tarihine çekileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

Mevzuat değişikliklerini içeren 02.11.2019 tarihli Yapım İşleri Genel Şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

AMP Yazılım ve AMP Akademi olarak, yukarıdaki maddelerin de anlatıldığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Tip sözleşmede gerçekleştirilen yapısal düzenlemelere ilişkin ücretsiz bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz.

Şubat 2020 Tarihi itibariyle, çok olumlu geri dönüşler aldığımız bu seminerleri gerçekleştirdiğimiz iller:

Yapılan değişikliklere ilişkin kurumunuzda ücretsiz seminer düzenlenmesi talebinizi şu form aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın