4734 – 4735 Kamu İhale ve Sözleşmeleri Kanunları ile Diğer Kanunlar

Kanunlar bölümünde kamu ihale sürecinin omurgasını oluşturan temel kanunlar ile süreci destekleyici nitelikteki diğer kanunların güncel haline ulaşabilirsiniz. Kamu ihale sürecinin temelini 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunu oluşturmaktadır.  Bu bölümde ayrıca ihale sürecine ilişkin doğrudan etkisi olmayan fakat sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör çalışanlarının ihtiyaç duyacağı “Yapı Denetim Kanunu, İmar Kanunu, İller Bankası Kanunu” vb. diğer kanunlar da yer almaktadır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun çağın ihtiyaçlarını karşılamamasından kaynaklı olarak ihale sürecine ilişkin esasları belirtmek üzere 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, ihale sonrasındaki süreçleri belirtmek üzerede 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanunları hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 22.01.2002 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2003 Tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunlar

4734 Kamu İhale Kanunu (03.02.2021)

4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (20.02.2020)

4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

İller Bankası Kanunu

İmar Kanunu

İmar Kanununun 38 İnci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetkî, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun

Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Bir Cevap Yazın