Fiyat Farkı Esasları – Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları

Fiyat Farkı Esasları (Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları)

Fiyat farkı uygulaması 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 8. Maddesinde belirtilmiş olup, esas ve usullerinin tespitinde Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu sayfada 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi gerçekleştirilen ve 4735 Say Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmeye bağlanan Yapım, Hizmet Alım ve Mal alım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin usul ve esaslar yer alır.

Fiyat farkı; Sözleşme kapsamında yapılan imalatın ihale tarihi ile iş programına göre uygulamasının yapılacağı ay arasındaki fiyat değişimini ifade eder. Fiyat farkı kararnamelerinde belirtilen esaslara göre gerçekleştirilecek hesap sonucunda bulunan tutar, endekslerdeki artış ve azalış oranına göre hakedişe ek olarak ödenir veya kesilir.

Fiyat Farkına ilişkin usul ve esaslar 31.08.2013 tarihinde yayınlanmış olup 29.11.2013 Tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlanı veya duyurusu 29.11.2013 tarihinden önce olan Yapım, Hizmet Alım ve Mal Alım işlerinde 24.12.2002 tarihli ve 2002/5039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan fiyat farkı esaslarına göre gerçekleştirilir.

Yeni fiyat farkı kararnamesiyle birlikte temel endeks, güncel endeks ve uygulama ayı net olarak tanımlanmış ve fiyat farkı hesabında kullanılacak endeks karmaşasını da ortadan kaldırmıştır.

Aşağıdaki linklere tıklayarak fiyat farkı ile ilgili güncel Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararlarına ulaşabilirsiniz.

Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları

Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları

Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın