Nakliye Hesap Esasları (SNBF, Nakliye Yoğunlukları)

Yapım işlerinde nakliye yada taşıma, tasdikli projesi gereği her tür malzemenin bulundukları yerden iş yerine, dolguya, depoya nakledilmesi işini ifade eder.

Nakliye hesabına ilişkin detaylar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerinde Dair Tebliğ”in İnşaat Genel Teknik Şartnamesi / Taşıma İşleri bölümünde belirtilmiştir.

Genel Teknik Şartname’de taşıma işleri, kazıdan çıkan her tür malzemenin, yıkımdan çıkan her türlü enkazın, sözleşme ve eklerinde satın alma yeri ocak, fabrika veya depo olarak gösterilen ve taşıma, yükleme-boşaltma bedellerinin ayrıca ödeneceği belirtilen her tür malzemenin ne şekilde taşınacağını, taşıma bedellerinin taşıma yolu uzunluğu ve formüllerine göre nasıl hesaplanacağını, dikkate alınacak birim hacim ağırlıklarını ve tesviye işlerindeki taşıma işleri ile ilgili esasları kapsar.

Nakliye hesabında yer alan mesafe, yoğunluk, yükleme boşaltma ve zorluk katsayısı değişkenleri, şantiye ile malzemenin temin edileceği ocak-fabrikaya göre değişiklik göstermektedir.

Nakliye Yoğunluk Değerleri

Sabit Nakliye Birim Fiyatları

Türkiye’de sadece İstanbul için nakliyeler sabit olarak belirlenmiştir. İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçelerin tamamı için geçerli nakliye esasları standart olarak belirlenmiştir. Sabit Nakliye Fiyatları ( 2010) yılına kadar yayınlanmış olup sonraki yıllarda analizden hesaplanmış fiyatları güncellenerek kullanılmıştır.

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2010

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2009

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2008

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2007

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2006

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2005

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2004

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2003

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2002

SNBF Sabit Nakliye Birim Fiyatları 2001

Bir Cevap Yazın