Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik

05 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde yapılan bu değişiklik resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girmiştir.

Ödeme Belgeleri İki Nüsha Olacak (MYHB)

Yapılan değişiklikle Ödeme belgesinin 2 nüsha olarak düzenleneceği ve nüshaların muhasebe biriminde saklanacağı belirtilmiş, Sayıştaya gönderileceği yönetmelikten çıkarılmıştır. Ayrıca ihale veya doğrudan temin usulüyle yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ödemelere ait taahhüt dosyalarının da Sayıştaya gönderilmesi yönetmelikten çıkarılmış birincil nüshaya bağlanarak muhasebe biriminde saklanacağı belirtilmiştir.

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bir Cevap Yazın