Hakediş

İş Deneyim Belgesi Güncelleme


İş Deneyim Belgesi Güncelleme modülü ile; İhaleye sunulan iş deneyim belgesinin güncel değerini hesaplayabilir, Belge güncelleme işlemlerini ve İş Deneyim Belgesi Güncelleme Raporunu PDF formatında alabilirsiniz.
Sözleşme Türü
Anahtar Teslim Götürü Bedel/Teklif Birim Fiyat/Karma
Birim Fiyat Tenzilatlı (2002 ve öncesi işler için)
Belge İhale/Sözleşme Tarihi

* 4734 Kapsamında yapılmış işlerde İhale tarihini, ihale mevzuatı kapsamı dışında yapılmış işlerde sözleşme tarihini girin.

İhale İlan/Davet Tarihi
Belge Tutarı