Hakediş

Bilanço Kontrolü Hesabı


Bilanço Kontrolü Hesabı modülü ile; İhaleye sunulan bilanço belgesinin yeterlik kontrolü, Bilanço rasyoları hesabı, İhale konusu ciro güncelleme hesabı, Cari oran, Özkaynak oranı, Borç oranı hesaplanabilir, bilanço yeterlik hesabı raporu pdf olarak alınabilir.
Yıl Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar Öz Kaynaklar Toplam Aktif Kısa Vadeli Banka Borçları Yıllara Sari İnşaat Maliyet. Yıllara Yaygın İnşaat Hak. Gel.
Ortalama

*Son yılın tutarını boş bırakırsanız hesaplamaya dahil etmez.