Hakediş

İhale Konusu Ciro/İş Hacmi Güncelleme (Fatura Güncelleme)


İhale Konusu Ciro/İş Hacmi Güncelleme (Fatura Güncelleme) modülü ile; İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi, İhale konusu ciro(iş hacmi) belgesinin güncel değerinin hesabı, İhale konusu faturaların güncellenmesi, hakediş gelirlerinin güncellenmesi, İhale konusu cironun yeterlilik hesabı kolaylıkla yapılabilir. ciro/iş hacmi güncelleme raporu PDF formatında alınabilir
İlan/Davet Tarihi
Teklif Tutarı
Sağlaması Gereken Tutar
İhale Konusu Cirolar
Tarih Fatura Tutarı Fatura Ekle