Hakediş

Toplam Ciro/İş Hacmi Güncelleme Hesabı


Toplam Ciro/İş Hacmi Güncelleme Hesabı modülü ile; İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellenmesi, İhale konusu ciro (iş hacmi) belgesinin güncel değerinin hesabı, İhale konusu cironun yeterlilik hesabı kolaylıkla yapılabilir. Ciro/iş hacmi güncelleme raporu PDF formatında alınabilir.
İlan/Davet Tarihi
Teklif Tutarı
Firmalar
Sıra Firma Adı Ortaklık Oran Sağlaması Gereken Tutar Firma Ekle
Toplam Cirolar

* İlan/davet tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde,bir önceki yıla ait gelir tablosu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl,ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir.Son yılın tutarını boş bırakırsanız bu maddeye göre hesaplama yapar.