Yeni Ek Fiyat Farkı Ne Zaman Çıkacak

Yeni Ek Fiyat Farkı Ne Zaman Çıkacak?

Bilindiği üzere; Ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde 2021 yılının ikinci döneminde yaşanan aksaklıklar, girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlara neden olmuş ve daha sonra 2022 yılında ortaya çıkan savaş gündemli uluslararası gelişmelere bağlı olarak, enerji fiyatları başta olmak üzere girdi fiyatlarında öngörülmeyen artışlar devam etmiştir. Beklenmeyen bu artışlar nedeniyle;

eklenmiştir.

Artırımlı Fiyat Farkı, Ek Fiyat Farkı, Süre Uzatımı ve Sözleşmenin Feshi ile ilgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz

4735 sayılı Kanuna eklenen Geçici 5’inci ve Geçici 6’ncı maddeler ile artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı, sözleşmenin feshi ve süre uzatımı gibi temel hususlarla sektör desteklenmiş ve kamu işlerinin tamamlanması büyük ölçüde sağlanarak, özel sektör tarafı ile kamu tarafının yaşanan olumsuz piyasa şartlarından etkilenmesi önlenmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da; COVİD-19  pandemisi, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve savaş gündemi gibi nedenlerle dünya genelinde artan enflasyonun, inşaat malzeme fiyatlarında da artışa neden olduğu, COVİD-19 pandemisi sonrası dünya genelinde artan enflasyon ve savaş gündemi sonrası inşaat malzemelerindeki fiyat artışları sebebiyle inşaat sektöründe sıkıntı yaşandığı, yaşanan sıkıntının çözülmesine ve inşaat sektörünü rahatlatılmasına yönelik olarak ta yılda bir defa yayımlanan birim fiyatların yıl içerisinde güncellenerek yeniden yayımlanması sağlanmıştır.

Tüm bu olumsuz piyasa şartlarının yanından 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde asrın felaketi olarak nitelendirilebilecek düzeyde Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen depremler meydana gelmiştir. 08 Şubat 2023 Tarihli ve 32098 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6785 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile depremden etkilenen iller için üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir.

Mevcut durumda piyasaları olumsuz yönde etkileyen uluslararası gelişmeler ile savaş gündemi devam etmektedir. Bunların yanında deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması çalışmaları da ülkemizde hız kesmeden devam etmekte olup, inşaa faaliyetleri için gerekli olan iş gücü, iş makinesi, teçhizat ve ekipman ile malzemeler yoğun olarak bölgeye sevk edilmektedir.

Ancak, gelinen aşamada piyasada mevcut olan olumsuzlukların depremlerle birlikte artmış olduğu, bu nedenle de işlerin devamı ve tamamlanmasının sağlanması açısından hem özel sektör tarafının hem de kamu tarafının çıkarılacak yeni bir ek fiyat farkı ve ek süre benzeri bir düzenleme ile desteklenmesi ihtiyacı oluştuğu sektör temsilcileri tarafından dile getirilmektedir.

Peki yeni ek fiyat farkı çıkacak mı veya ne zaman çıkacak?

Beklentinin yüksek olduğu konu ile ilgili olarak, ilgili kurumlar tarafından yasal düzenleme için gerekli olan çalışmaların daha önce başlatıldığı ve son günlerde hızlandırıldığı bilgisi bulunmaktadır. Mecliste devam eden ve Kasım ayı sonlarına doğru tamamlanacak olan 2024 yılı bütçe komisyon görüşmeleri sonrasında konunun ilgili komisyona havale edileceğinin planlandığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, yapılacak olan yasal düzenlemenin kapsamı ve hesaplama kriterlerine yönelik hususlar, bütçe maliyetleri çerçevesinde değerlendirilmeye devam edilmektedir.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın