Yeni Mezun Teknik Personellerin İhale Kapsamında Çalıştırılması

yeni-mezun-teknik-personellerin-ihale-kapsaminda-calistirilmasi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2021-2023 yılı yeni ekonomi programında yer alan büyüme ve istihdam hedefleri kapsamında büyümenin istihdam artışı ile desteklenmesi ve yeni mezun teknik personellerin istihdamını sağlamak amacıyla 26 Mart 2021 tarihinde “Sözleşme Tasarılarında Yeni Mezun İstihdamı” konulu 2021/3 nolu genelge yayınlandı.

Yayınlanan genelgeye göre Bakanlık birimleri ile; bağlı ve ilgili kuruluşlar ve belediyeler ve bunların bağlı idareleri, birlikleri ve doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapacakları yapım işleri ihaleleri ve yapım işlerine ilişkin proje hizmet alım ihalelerinde işin fen ve sanat kuralları ile sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli teknik personelin nitelikleri sözleşme tasarısında “%20’sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı, iç mimar ve tekniker” biçiminde tanımlanması gerekmektedir.

Sözleşme Tasarılarında Yeni Mezun İstihdamı konulu 2021/3 nolu bakanlık genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Teknik personel bildirimine ilişkin detayları içeren yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın