Elektronik İhale Zorunluluğu İçin Erteleme Yok!

elektronik-ihale-zorunlulugunda-erteleme-yok

18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ihalelerin elektronik ortamda (e-ihale) gerçekleştirilmesinin zorunlu olmasına yönelik iki aşamalı bir geçiş süreci getirildi. Yapılan düzenlemeye göre;

1. Aşama;

  1. İlanı 01.08.2022 ve sonrasında olan,
  2. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve
  3. Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan

İhalelerin elektronik ihale (e-hale) yapılması zorunludur.

2. Aşama;

  1. İlanı veya duyurusu 03.10.2022 ve sonrası olan,
  2. Kanunun 21’inci maddesinin birimci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü gerçekleştirilen ile açık ihale usulü gerçekleştirilen ve
  3. Yaklaşık maliyeti Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit ve üzerinde olan

İhalelerin elektronik ihale (e-ihale) yapılması zorunludur.

Yapılan düzenleme ile aynı zamanda Kamu İhale Kurumuna elektronik ihaleye geçiş sürecini 02.01.2023’e kadar erteleme yetkisi de verilmiştir.

Kamu İhale Kurumu, 27 Eylül 2022’de yayınladığı duyuru ile elektronik ihaleye geçiş sürecinin ertelenmesine yönelik kendisine tanınan yetkiyi kullanmayarak 03.10.2022 tarihinden itibaren;

  • Açık ihalelerin tamamının
  • Pazarlık usulü, 21 b,c, ve f bentlerine göre gerçekleştirilen ihalelerin

Elektronik ihale (e-ihale) yapılacağının zorunlu olacağını ve EKAP üzerinde yapılacak işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktaları belirten duyuru yayınlamıştır.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan duyuruya göre; İdareler, EKAP üzerinden yürüttükleri ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1- İhale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ihale ilanı hazırlanmamış yahut davet yapılmamış olan; tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ve elektronik ihale yöntemi kullanılmayan ihalelerinin onayları 02/10/2022 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu ihale işlemlerinden gerekli olanların 03/10/2022 tarihi itibarı ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar yapılması ve ihale dokümanlarının 03/10/2022 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- Ön Yeterlik/İhale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 30/09/2022 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 29/09/2022 günü saat 14:00’e kadar tamamlanması zorunludur. 

3- Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 30/09/2022 tarihi itibari ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış ve elektronik ihale yöntemi kullanılmayan tüm ihalelere ilişkin ihale ilanları iade edilecektir.

4- 29/09/2022 tarihi saat: 14:00’dan 03/10/2022 tarihine kadar elektronik ihale yöntemi kullanılmayan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5- 03/10/2022 tarihi saat: 08:00’dan itibaren elektronik ihale yöntemi kullanılmayan ihalelere ilişkin ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6- Elektronik ihale yöntemi kullanılan ihaleler ile istisna ve kapsam dışı olarak yapılan ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

7- Sistemde yapılacak mevzuat uyumu, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 02/10/2022 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 03/10/2022 tarihi saat 08:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Elektronik ihale geçişi için eğitim ve uygulamalı destek hizmetlerimizle yanınızdayız. Detaylı bilgi için aşağıdaki numaralarımızdan bizi hemen arayabilirsiniz

0532 475 22 41
0532 120 59 24
0850 255 60 60

veya aşağıdaki linki tıklayarak ilgili sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Elektronik İhale Eğitimi ve Uygulama Desteği AMP’de

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın