Doğrudan Temin ve Pazalık Usüllerinde %10 Kontrolüne Yönelik Tebliğ Yayınlandı

dogrudan-temin-ve-pazalik-usullerinde-yuzde-10-kontrolune-yonelik-teblig-yayinlandi

Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendine göre, 21 f Pazalık Uslulü ve 22 d Doğrudan Temin yöntemiyle yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin %10’unu aşamaz. 21 ve 22. madde kapsamında yapılacak harcamaların %10’u aşması durumunda harcam yapılmadan önce Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınması gerekir. 21-f ve 22-d Maddesi kapsamında gerçekleştirilen harcamalar Kamu ihale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça bu amaçla konulan ödeneklerin %10’unu geçemez.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazetede;

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ
  • Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

yayınlandı.

Yayınlanan tebliğde idarelerin Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi uyarınca yapacakları başvurularda göz önünde bulundurmaları gereken genel esaslar, başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı ile yapılan başvuruların kurum tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin süreçler belirlenmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan düzenleme ile “Ek-O.2 4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi İle İlgili Kamu İhale Kuruluna Uygun Görüş İçin Başvuru Formu” yürürlükten kaldırılmıştır.

Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi kapsamındaki uygun görüş başvuruları Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen ve EKAP üzerinden doldurulacak talep formu ile gerçekleştirilecektir.

Yapılan düzenlemeler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu İhale Genel Tebliğinden Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın