Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde Değişiklik Yapıldı

elektrik-tesisati-genel-teknik-sartnamesinde-degisiklik-yapildi

23 Aralık 2020 Tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesinde değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile;

  • “2.17 Kablolar”, “2.18 Uygunluk Kriterleri” ile “2.19 İlgili Standartlar” maddeleri yürürlükten kaldırıldı
  • Zayıf akım elektrik tesisatında yer alan “3.26. Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi” ile “3.27. Genel Yayın (Seslendirme) ve Anons Sistemi” maddeleri yürürlükten kaldırıldı
  • Altıncı bölümde yer alan Dizel Elektrojen (Jenaratör) Grubu Ek-1’deki şekilde değiştirildi
  • Ek-2’de yer alan 12. Bölüm Kablolar Genel Teknik Şartnamesi eklendi
  • Ek-3’te yer alan 21. Bölüm Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Genel Teknik Şartnamesi eklendi
  • Ek-4’te yer alan 22. Bölüm Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi eklendi.

Ekler ;

Ek-1. Dizel Elektrojen Grubu Genel Teknik Şartnamesi

Ek-2. Kablolar Genel Teknik Şartnamesi

Ek-3. Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

Ek-4. Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye Sisemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (YFK-2007/1)’e ve diğer değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın