Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonlarına İlişkin Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapıldı

vakif-kultur-varliklarinin-onarimlari-ve-restorasyonlarina-iliskin-usul-ve-esaslarinda-degisiklik-yapildi

24 Mart 2023 Tarihli ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6993 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile “Vakıf Kültür Varlıklarını Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar” yayınlandı. Yapılan düzenleme ile;

1. Genel hayata etkili kabul edilen afetlerin meydana geldiği yerlerde, yaklaşık maliyetin hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespitinde kullanılacak birim fiyatlarda öncelik sıralamasına uyulması zorunluluğu kaldırıldı.

2. Genel hayata etkili kabul edilen afetlerin meydana geldiği yerlerde yasal iş artış oranları kapsamında işin tamamlanamaması ve idarece işin tasfiye edilmesine gerek görülmemesi durumunda Bakan onayı ile yasal iş artış oranı sınırlaması olmaksızın bir defa veya birden fazla sayıda iş artışı yapabilme imkanı getirildi.

Yapılan mevzuat değişikliği yayın tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esasların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın