Artırımlı Fiyat Farkına Yönelik “2022/DK.D-396” Sayılı Kurul Kararı Yayınlandı

artirimli-kamu-ihale-kurulunun-2022dk-d-396-sayili-karari

Artırımlı Fiyat Farkına Yönelik “2022/DK.D-396” Sayılı Kurul Kararı;

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6’ncı maddesinin uygulanmasına İlişkin esaslara dair tereddütlerin giderilmesine ilişkin olarak alınan 03.11.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-396 Sayılı Kamu İhale Kurul Kararı yayınlandı.

Yayınlanan kurul karar ile;

10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı kararının 6. maddesine göre sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, uzatılan dönemde sadece artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerektiğine ilişkin düzenlemenin, bazı durumlarda uygulamada uyuşmazlıklara neden olduğunun anlaşılmış olduğu,

Bu çerçevede;

1) Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat farkının ayrı ayrı hesaplanması ve bu hesaplamalar neticesinde elde edilen iki tutardan yüklenicinin lehine olan diğer bir ifade ile daha yüksek tutarlı olan fiyat farkı tutarının yükleniciye ödenmesine,

2) 10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı Kurul kararına göre önceden işlem tesis edilmiş sözleşmeler için bu karara (2022/DK.D-396) göre artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat farklarının yeniden hesaplanarak, daha yüksek tutarlı olan fiyat farkı tutarının yükleniciye ödenmesine  yönelik işlem tesis edilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan 2022/DK.D-396 sayılı karara buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın