2019 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Yayınlandı

2019-parasal-limitler-yayinlandi

2019 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri

2019 Yılında uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kamu İhale Kurumu tarafından 25 Ocak 2019 Tarihli ve 30666 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/1 no’lu Kamu İhale Tebliği ile yayınlandı.

2018 Yılı eşik değerleri ve parasal limitleri, 2019 yılı için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%33,64) arttırılmıştır.

Yayınlanan eşik değerler ve parasal limitler 01.02.2019 – 31.01.2020 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Eşik değerlerin 2018 ve 2019 yılı karşılaştırma tablosu;

Eşik değerler ve parasal limitler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine dayanılarak Kamu İhale Kurumunun teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenir.

2019 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Limitler Tebliği

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Tablosu

Geçmiş Yıllara Ait Eşik Değerler ve Parasal Limitlere Burada Ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın