İhale Sözleşme Uyuşmazlıkları Tahkim Yoluyla Çözümlenebilecek

İhale Sözleşme Uyuşmazlıklarında Tahkim

İhale Sözleşme Uyuşmazlıkları Tahkim Yoluyla Çözümlenebilecek

Hukuki bir terim olan Tahkim, taraflar arasında sözleşmelerden doğan bir anlaşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurma olarak tanımlanmaktadır.

30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle “yapım, hizmet alım, mal alım, danışmanlık hizmet alım ve çerçeve anlaşmaları” ihaleleri sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesinde mahkeme yerine tahkime başvurulabilecek.

Yapılan bu yönetmelik değişikliği yayım tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girecektir. İlanı veya duyurusu yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.

İhale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair değişiklik yönetmeliklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın