Bazı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi Kaldırıldı

Bakanlar kurulu kararı ile Bazı İnşaat Sözleşmelerinde Damga Vergisi kaldırıldı.

15.03.2017 Tarihli ve 30008 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 2017/9973 Sayılı “488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımı Destekleme Fonları Hakkında” Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki sözleşmelerdeki binde 9,48 olan damga vergisi oranı “0” sıfır olarak belirlenmiştir.

  • Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
  • Resmi Şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat sözleşmeleri
  • Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri
  • Yapı denetim hizmet sözleşmeleri

Bir Cevap Yazın