Geçici 6’ncı Madde Kapsamında Süre Uzatımı, Ek Fiyat Farkı, Fesih Başvuruları ve Dilekçe Örnekleri

sure-uzatimi-ek-fiyat-farki-ve-fesih-basvurulari-ve-dilekcesi-644x322-hakedis.org

15 Nisan 2022 Tarihli ve 31810 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshine ilişkin geçici 6’ncı madde eklendi. Geçici 6’ncı maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar ise 13.05.2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlandı.

Yapılan düzenleme ile ihalesi 01.04.2022 tarihinden önce olan ve 15.04.2022 itibari ile devam eden sözleşmeler için;

 1. 01.01.2022 – 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için ihale dokümanında;
  • Fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hükümler bulunanlarda hesaplanan fiyat farkı tutarı artırılarak ödenir.
  • Fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlarda fiyat farkı verilir.
 2. 01.01.2022 – 31.03.2022 Tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı ödenir (fiyat farkı verilen ve verilmeyen işlerde)
 3. 01.01.2022 – 31.03.2022 Tarihleri arasında iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilir.
 4. İhale tarihi 01.01.2022 tarihinden önce olan ve 15.04.2022 tarihi itibari ile gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin %15’ine kadar olan ihaleler feshedilip tasfiye edilebilir.

Geçici 6.ncı madde ve uygulama esasları kapsamında getirilen süre uzatımı, fesih, ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı için yüklenici firmaların;

 1. Artırımlı fiyat farkı; yüklenici firmanın idareye yazılı başvuruda bulunma şartı aranmaz, 15.04.2022 tarihinden sonra düzenlenen hakedişlerde fiyat farkı artırımlı olarak hesaplanır.
  • 01.01.2022 – 15.04.2022 tarihleri arasında düzenlenen hakedişlerde artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenici firmanın esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde (13.06.2022’ye kadar) idareye yazılı olarak başvurması zorunludur.
 2. Ek fiyat farkı; Ek fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicilerin esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde (13.06.2022’ye kadar) idareye yazılı olarak başvurmaları zorunludur.
 3. Süre uzatımı; süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicilerin esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde (13.06.2022’ye kadar) idareye yazılı olarak başvurmaları zorunludur.
 4. Sözleşmenin feshi; Sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilebilmesi için yüklenicilerin esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde (13.06.2022’ye kadar) idareye yazılı olarak başvurmaları zorunludur.

EK fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshedilip tasfiyesine ilişkin idareye verilecek dilekçe örneklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 1. Ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı talebi dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
 2. Süre uzatım talebi dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
 3. Sözleşmenin feshedilerek tasfiye edilmesine ilişkin dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.
Hemen Paylaş

Bir cevap yazın