Hazine ve Maliye Bakanlığının Sözleşmenin Feshedilip Tasfiyesine İlişkin Yazısı Yayınlandı

sozlesmenin-feshedilip-tasfiyesine-iliskin-yazisi-yayinlandi

15 Nisan 2022 Tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshine ilişkin geçici 6’ncı madde eklenmiştir. Yapılan düzenleme ile ;

  •  01.01.2022 Tarihinden önce ihale edilen, 15.04.2022 tarihi itibari ile devam eden ve gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin %15’ine kadar olan işler için yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebilir.
  • Geçici 5’inci madde kapsamında devredilen sözleşmeler geçici 6’ncı madde kapsamında feshedilip tasfiye edilemez.
  • Feshedilip tasfiye edilen işler için ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplaması yapılamaz.
  • Yüklenici hakkında fesihten kaynaklı kısıtlama ve yaptırımlar (ihaleler katılmaktan yasaklama, teminatını gelir kaydetme) uygulanmaz.
  • Düzenlenecek fesih namelerden damga vergisi alınmaz.
  • Feshedilen işler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmadan tekrar ihale edilemez.

Geçici 6’ncı madde kapsamında feshedilip tasfiye olan işlerin tekrar ihale edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılacak başvurularda birliktelik sağlamak için Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yazı yayımlanmıştır.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun geçici 6’ncı maddesi kapsamında yapılacak fesih ve tasfiye işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak uygun görüşe ilişkin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Hemen Paylaş

Bir cevap yazın