Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 Yılı 2.Dönem Fiyatları Yayınlandı

2022-csb-birim-fiyatlari-güncellendi-1220x500-hakedis-org

Küresel ve yerel piyasa koşullarında yaşanan olağan üstü durumlar inşaat sektöründeki girdi fiyatlarında anormal artışlar yaşanmasına yol açarak gerek kamuya gerekse özel sektöre iş yapan yüklenici firmaların işleri yapamaz hale gelmelerine neden olmuştur. Girdileri itibari ile çok fazla alt sektörü bünyesinde barındıran inşaat sektörü gerek malzeme gerekse istihdam açısından ekonomik hayatın önemli bir faktörüdür.

TUİK tarafından yayınlanan ve inşaat maliyetlerindeki değişimleri ölçen inşaat maliyet endeksini incelediğimizde 2022 yılı Mart ayında bir önceki yıla göre %101,57, bir önceki aya göre de %9,58 arttığı görülmektedir.

Ülkemiz inşaat sektöründe kamunun önemli payı bulunmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları  tarafından gerçekleştirilen yapım işlerinde gerek yaklaşık maliyetin tespiti gerekse yeni poz olurlarında resmi idareler tarafından yayınlanan birim fiyatlar esas alınmaktadır.

Bayındırlık ve iskân işleri ile ilgili şartname, tip sözleşme, yıllık rayiç, birim fiyat, birim fiyatlara ait analiz ve tarifleri hazırlamak, yayımlamak yetkisi Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi‘nin 97.nci maddesinin (k) bendi ve 112.nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na verilmiştir.

02.06.2022 Tarihli ve 31854 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile 97.nci maddesinin (k) bendinde ve 112.nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına yıllık olarak yayımlanan rayiç ve birim fiyatları yıl içerisinde güncelleme yetkisi verilmiştir.

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, yapılan yasal düzenlemeyle kendisine verilen yetkiye dayanarak, piyasa koşullarında yaşanan dalgalanmaların kamu inşaat sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 02.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak 2022 yılı için ikinci bir birim fiyat yayınlaması yapmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşları 02.06.2022 tarihinden itibaren yapacakları yaklaşık maliyet hesaplamalarında ve yeni fiyat tespitlerinde Yüksek Fen Kurulu tarafından yayınlanan bu fiyatları kullanabileceklerdir.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın