Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

07 Eylül 2023 Tarihli ve 32302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle;

 1. İzin belgesi alan yapı denetim kuruluşlarının denetim faaliyetlerini yürütebilmeleri için aynı yönetmeliğin 16.ncı maddesinin 1.inci fıkrasındaki denetçileri istihdam etmeleri gerekir.
  • Bir proje ve uygulama denetçisi mimarı (Şantiye Mahallinde de yapının denetimini yürütebilecek)
  • Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi
  • Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi (Şantiye mahallinde de yapının denetimini yürütebilecek)
  • Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi (Şantiye mahallinde de yapının denetimini yürütebilecek)
  • Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi (Şantiye mahallinde de yapının denetimini yürütebilecek)
 2. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren yapı yapı denetim kuruluşları sayısı Merkezi Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça arttırılabilecek.
 3. Yapılan değişiklikler, değişiklik yönetmeliğinin yayınlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin güncel versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği aşağıda yer almaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İzin belgesi almaya hak kazanan yapı denetim kuruluşları,  denetim faaliyeti yürütebilmek için 16 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen denetçileri istihdam etmekle yükümlü olup, aksi takdirde aynı fıkra kapsamında haklarında Bakanlıkça gerekli işlemler yürütülür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mücbir durumlar
GEÇİCİ MADDE 17- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinin Elbistan ve Pazarcık İlçeleri merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında, Bakanlıkça yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda ildeki inşası tamamlanarak kullanıma açılan yapılardan en az %20’sinin kullanılamaz (orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık) durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durumdaki her bir il için bir kereye mahsus ikiden az olmamak üzere 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenen o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısının %10’u sayıda (küsuratlar bir üst tam sayıya tamamlanır) kuruluşa daha Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça yapı denetim izin belgesi verilir.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Hemen Paylaş

Bir yanıt yazın