İlgili Diğer Yönetmelikler ve Sözleşme Tasarıları

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

 

Asansör Bakım Ve İşletme Yönetmeliği (Eski)

Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği (Güncel)

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) (Eski)

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) (Güncel)

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) (Güncel) (Ekler)

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği (5.09.2018’e Kadar Yürürlükte)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (Yürürlük; 05.09.2018)

Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği (Ekler)

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği

Emanet İşleri Yönetmeliği

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

Köy Yolları Yapım Ve Bakım Yönetmeliği

Muayene Ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre)

Otopark Yönetmeliği

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Yeni – 01.10.2017)

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (Eski)

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (Ekler – Eski)

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İhale Yönetmeliği

Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi Ve Ödenmesi İle Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik

Sığınak Yönetmeliği

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (Ekler)

Toplu Konut İdaresi (Toki) İhale Yönetmeliği

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi Ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış Ve Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

 

Bir Cevap Yazın