ÖTV Fiyat Farkı Hesabı Değişti. Yeni Hesap Şekli Yürürlükte

otv-hesabi-degisti

Ağırlık oranları üzerinden fiyat farkı verilen yapım ve hizmet alım işlerinde akaryakıt özel tüketim vergisinde (ÖTV) oluşan değişiklikten kaynaklı fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından 2019/DK.D-48 Sayılı düzenleyici kurul kararı yayınlandı.

17 Mayıs 2018 Tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarında bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları 17.05.2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyeceği belirtilmiştir.

Bu karar ile akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın bayi satış fiyatlarına yansıtılmaması için oluşan artış ve azalış tutarları bu ürünlerin ÖTV tutarlarına yansıtılmıştır.

2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ının Uygulama Esasları maddesinde ÖTV tutarında meydana gelecek artış veya azalışların fiyat farkından bağımsız olarak ayrıca ödeneceği veya kesileceği belirtilmiştir.

ÖTV tutarında oluşacak artış veya azalışlar sonucunda ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağına ilişkin Kamu İhale Kurulu tarafından 3 farklı düzenleyici kurul karar yayınlanmıştır. Bunlar;

  1. 2015/DK.D-86 Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı (2019/DK.D-48’in Yürülükte olduğu dönemde uygulanmaz)
  2. 2018/DK.D-405, Akaryakıtta Eşel Mobil Sisteme Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması. 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması (Yürürlükten Kaldırıldı)
  3. 2019/DK.D-48, Akaryakıtta Eşel Mobil Sisteme Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması. 2018/11818 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Çerçevesinde Özel Tüketim Vergisindeki Değişikliklere Bağlı Fiyat Farkı Uygulaması

Kamu İhale Kurulu tarafında yayınlanan 2019/DK.D-48 Sayılı Akaryakıtta Eşel Mobil Sisteme bağlı fiyat farkı hesabı kararı ile 2018/DK.D-405 Sayılı kurul kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Eşel mobil sistemi, fiyat artışları karşısında tüketiciyi korumak amacıyla devlet tarafından yapılan bir dengeleme sistemidir. Bu dengeleme ücret artışları şeklinde olabileceği gibi vergisel ayarlamalarla da yapılabilmektedir. Ülkemizde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklı olarak ekonomik dengelerin korunması için akaryakıt fiyatlarında oluşan artışlar bu ürünlerdeki ÖTV tutarının düşürülmesi ile dengelenmiştir.

Neler Değişti?

2019/DK.D-48 Sayılı Kurul Kararı ile b katsayısının belirlenmesinde akaryakıt ürünleri haricindeki petrol ürünlerinin de dikkate alındığı durumlarda b katsayısının daha sağlıklı belirlenebilmesi için akaryakıt girdisinin nispi ağırlığını gösteren düzeltme katsayısı (k) getirilmiştir. Böylece ÖTV fiyat farkı hesabı yapılırken akaryakıt ürünleri dışındaki diğer ürünlerin b katsayı kapsamında değerlendirilmesi önlenmiş oldu.

Yapılan düzenlemeyle akaryakıt fiyatındaki artış ve azalış tutarının belirlenmesi ile akaryakıt temel endeksinin belirlenmesinde ihale tarihi dikkate alınacak. İhale tarihi 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarih ve öncesinde olan sözleşmeler ile sonrasında olan sözleşmelerde farklı değerler kullanılacak.

YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞLERİNDE GÜNCEL MEVZUATA UYGUN OTOMATİK ÖTV FİYAT FARKI İÇİN AMP Kurumsal Hakediş yazılımımızı, 

HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞLERİNDE GÜNCEL MEVZUATA UYGUN OTOMATİK ÖTV FİYAT FARKI İÇİN AMP Hizmet Hakediş  yazılımımızı güvenle kullanabilirsiniz.

Her iki yazılımımız akaryakıt fiyatlarını ve gerekli endeksleri internetten otomatik çekmektedir.

Bir Cevap Yazın